Общи Условия за Ползване

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Принципи за обработката на личните данни
Този уебсайт 
www.bgsalon.eu (“Уебсайт”) се притежава и управлява от Технохендс Еоод ,с адрес на управление;София,България,жк.Хаджи Димитър,бл.177.вх.Д . ЕИК по БУЛСТАТ 175217079,ЗДДС BG 175217079

Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Технохендс Еоод на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране и посочени изрично в раздел Условия за ползване.

Имайте предвид, че използването на този Уебсайт от Ваша страна подлежи също и на спазването на Условия за ползване на интернет страници на Технохендс Еоод.

Лични данни и тяхната обработка

Събиране на личните данни

Събираме различни данни в зависимост от това, какви наши услуги използвате.
Ако купувате при нас, ние събираме:

 • Име и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, банкова сметка
 • Демографски данни. Държава и предпочитан език.
 • Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги
 • IP адрес, използвано устройство, операционна система

Ако сте регистриран член на сайта, събираме:

 • Име и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, банкова сметка.
 • Демографски данни. Държава и предпочитан език.
 • Данни за регистриран вход. Входни имена и пароли. Нямаме достъп към действителната парола.
 • IP адрес, използвано устройство, операционна система

Ако получавате маркетингови съобщения от нас, ние събираме:

 • Име и данни за контакт – имейл адрес и име.

Обработваме също следните лични данни:

 • Данни за комуникация между Технохендс Еоод и клиента
 • Записи с поведението на интернет страниците, управлявани от дружество Технохендс Еоод  
 • Употреба на личните данни:
 • Предоставяне на услуги и тяхното подобряване. Ние обработваме вашите лични данни, за да осигурим предлаганите услуги и да ги подобряваме с цел вашето удовлетворение. Конкретно тук са включени:
  • Обработка на поръчки за стоки или услуги, направени независимо дали от нашата интернет страница или по телефона. Правно основание тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба, също така договора за членство в сайта, а при избрани данни - за изпълнение на правните задължения (напр. счетоводни документи).
  • Уведомяване за наличност на стока. В случай, че поискате следене наличността на стока, ние обработваме вашите лични данни на основание вашето съгласие.
  • Обслужване за клиента. За осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми при изпълнение на договора за продажба или договора за членство в сайта, ние обработваме вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на тези договори.
  • Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с вас и неговото индивидуално адаптиране. Можем да се свържем с вас по телефона, чрез електронна поща или под друга форма, за да ви припомним, че имате стока в онлайн кошницата, да ви помогнем със завършването на вашата поръчка, да ви информираме за актуалното състояние на вашата молба, поръчка или рекламация или за да получим от Вас друга информация за нея или да ви предупредим, че трябва да предприемете действие за поддържане на активен статус на вашия акаунт. Ако сте регистриран член на сайта, ние обработваме данните с тази цел поради изпълнение на договора за членство в сайта. Ако купувате при нас, но не сте регистриран член, обработваме тези данни поради законен интерес, който представлява законен интерес на фирма Технохендс Еоод, както е описано по-горе.
  • Подобряване на услугите. Използваме данните за непрекъснато подобряване на нашите услуги и система, включително създаване на нови функции, и едновременно с цел да направим информативни решения, използвайки обобщен анализ и бизнес проучване, всичко това на основание  нашия законен интерес произтичащ от свободата на бизнеса и състоящ се в необходимостта за подобряване на предоставяните услуги с цел успех при икономическата конкуренция. За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, ние ползваме с цел подобряване, личните данни в анонимна форма.
 • Защита, безопасност и решаване на спорове. Можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
 • Маркетингови предложения.
  • Информационен бюлетин в имейла (търговско съобщение)
   • Изпращаме ви търговски съобщения за подобни продукти на тези, които сте закупили.
   • Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения чрез използване на линка за прекратяване, който ще намерите във всеки имейл. За прекратяване на абонамента можете също да се свържете с отдела за връзка с клиента или администратора за защита на личните данни.
   • В случай, че прекратите абонамента на търговските съобщения, в последствие ние няма да използваме вашите електронни контакти за тази цел. Ще започнем отново да ги ползваме, ако се регистрирате или изрично го поискате.
  • Маркетинговите предложения, които ви се показват, могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме придобили за Вас в течение на времето от контактните данни, демографските данни, от отметките и данните за използваните наши продукти и уеб сайта (бисквитки, IP адрес, данни предоставени от вашия браузър, данни за кликвания, изобразените търговски съобщения, посещавани продукти). Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.
  • Ако сте регистриран член на сайта, ние обработваме данните с тази цел поради изпълнение на договора за членство в сайта. Ако купувате при нас, но не сте регистриран член, ние обработваме тези данни поради законен интерес, който представлява законен конвенционален маркетинг.
  • Ако не сте наш клиент, обработваме на основание вашето съгласие.
  • Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.
 • Обработка на бисквитки от уеб сайта управляван от Технохендс Еоод
  • В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите за поведение от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от Технохендс Еоод, с цел осигуряване на по-добро функциониране на уеб сайта и с цел интернет реклама на дружество Технохендс Еоод. Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ.

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за продажба, договора за членство, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това.

 1. на дъщерните дружества и организации за обработка на основание изпълнение на договора за продажба или договора за членство за изпълнение на вътрешни процеси и прилагане
 2. на компании, издаващи кредитни карти, предоставящи платежни услуги с цел обработка на плащания и банки на основата на вашата поръчка, изпълнението на договора за продажба
 3. на доставчиците с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора
 4. на наши партньори, в програми за лоялност, в които участвате
 5. на други доставчици на услуги, на трети страни, участващи в обработката на данни;
 6. на трети страни, напр. законни представители, съдилища с цел събиране на вземания или сключване на различни договори с вас;
 7. държавни органи (напр. полиция)
 8. на трети страни, провеждащи проучвания сред клиенти

Ако третите страни използват данните в рамките на техния законен интерес, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Тази обработката се управлява от принципите за обработката на личните данни на съответните компании и личности.

Клиентски акаунт и покупка без регистрация

 1. В рамките на сключен договора за членство в сайта, ние ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен с парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни, включително тяхното редактиране и така можете да виждате както своите лични данни за завършени, така и незавършени поръчки и да променяте абонамента за информационния бюлетин. Чрез клиентския акаунт можете също да управлявате своите лични данни и изпращането на информационния бюлетин.
 2. Ако не желаете да откриете клиентски акаунт за извършена покупка, вие можете също да пазарувате в нашия електронен магазин без регистрация, т.е. без да сте член.
 3. Имате право да прекратите договора за членство съгласно съответните Общи условия.

Защита на личните данни и срок на съхраняване

Защита на личните данни

 1. Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт и в останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
 2. От нашите организации за обработка ние изискваме доказване на съответствие на техните системи с нарежданията на GDPR (Общ регламент относно защита на данните).
 3. Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да затворите прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. Технохендс Еоод не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли, освен ако тази ситуация не е пряко причинена от Технохендс Еоод.

Срок на обработка

Обработка и съхранение на личните данни

 • за време, безусловно необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок
 • за срока на договора за членство
 • 1 година след края на гаранционния срок с цел разрешаване на потенциални спорове
 • за времето, през което Технохендс Еоод  като администратор задължен да ги съхранява според общозадължителните правни наредби. Счетоводните документи, напр. фактури издадени от дружество Технохендс Еоод се архивират в съответствие със закона за период от 10 години от издаването им.
 • Съгласието за уведомяване за наличност на стока остава в сила до изпращане на информация за наличност, но най-дълго за срок до 1 година или до неговото отменяне.
 • Съгласието за маркетинговите предложения е валидно в срок до 4 години или до отменяне
 • Преглед от 6 години
 • Комуникация за 2 години

В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от законовите изисквания в областта на защита на личните данни.

Вашите права

 1. Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.
 2. В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със защитата на вашите лични данни и законовите условия за защита на личните данни, можете да изисквате обяснение, да изисквате отстранение на така възникналото състояние, или можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.
 3. Също така, вие имате право по всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни.
 4. По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на Технохендс Еоод  за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.

Общи условия за ползване

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на www.bgsalon.eu използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

  Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. 

 • Аналитични бисквитки

  Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

  Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

  Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности