Рекламации

  Връщане на стоки


Фирма “Технохендс” Еоод си запазва правото да отказва поръчки направени от клиента, без да поема допълнителни ангажименти към лицето направило поръчката.

Връщане на стоки:
Стоките следва да са в перфектен търговски вид, неползвани, без следи от употреба, с ненарушена опаковка, в пълна комплектовка, придръжени от всички документи от продажбата: фискални бонове, фактури, гаранционни карти и пр.
Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

Връщането на стоки в случай на използване правото на отказ при продажба от разстояние се осъществява за сметка на клиента. “Технохендс” Еоод получава пратките в следния офис на куриерска служба Еконт гр.София, офис моста Чавдар, за “Технохендс” Еоод, тел. 0888869135. Връщането на платената за стоките цена се извършва по платежния метод, използван от клиента за заплащане на поръчката или по друг одобрен от двете страни начин. Стоките се изпращат с опция преглед и тест, неупотребявани, с перфектна опаковка и външен вид, годни за продажба и придружени от продажбения опис. След преглед и тест и приемане на стоката обратно, стойността на върнатите стоки се изплаща към клиента с пощенски паричен превод до съответния офис на Еконт в срок до 14 дни.

Стоките в bgsalon.eu се изпращат с гаранционна карта-протокол, на който е отбелязана търговската гаранция, която ползва всеки продукт  
За пратки, изпратени до нас не по договора на търговеца и съответно таксувани без отстъпката на търговеца, разликата ще бъде начислена на клиента, неспазил това изискване. Продуктът задължително е придружен от оригиналите на гаранционната карта и фискаленният касов бон. Продукт, непридружен от оригиналните документи за покупко-продажба няма да бъде приеман за гаранционен ремонт, а куриерските разходи ще се начислят на клиента.Стоките, подлежащи на ремонт се ремонтират в срок от един календарен месец, освен ако за ремонта не се очаква доставка на части, за което клиентът ще бъде изрично уведомен. Търговска гаранция на продуктите се удължава със срока на ремонта.